annika-logga grön

Beskärning

Jag hjälper dig att beskära rosor, buskar och träd.

Träd och buskar ska beskäras proffesionellt för
att bli livskraftiga och för att deras naturliga
karaktär ska bevaras.

Tips!
Tänk efter mer än en gång innan 
du tar ner ett träd.
Ofta går det att beskära trädet och ge det en nättare form.
Det tar många årtionden för ett nytt träd att växa till sig och få karaktär.