annika-logga grön

Norrviken i Båstad
Tväraxeln 2015

Norrviken i Båstad
Nordtyska planteringen 2015

Naturinspirerat i Torekov

Rosor i mängd, Båstad 

Skuggläge på liten radhustomt 
Sedummatta i torrt, soligt läge
Vit, vacker rabatt med rosen
Aspirin och höstanemon

 

Plantering med vattensten

Upphöjd plantering med
kanter i cortenstål